Πρώτη Διεθνής Έκθεση Πολιτικής Προστασίας, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας & Ειδικού Εξοπλισμού Ο.Τ.Α. Ιnteraigis 2009.

Το  Κ.Π.Δ.&.Φ.Π. του Δ. Βύρωνα και οι εθελοντές μας δεν θα μπορούσαν να λείψουν από την πρώτη διεθνή έκθεση πολιτικής προστασίας ,ασφάλειας, πυρασφάλειας και ειδικού εξοπλισμού Ο.Τ.Α. Ιnteraigis 2009 στο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν  προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, ειδικός εξοπλισμός καθώς και πρωτοπόρες, καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες σε θέματα ασφάλειας, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας καθώς και ειδικού εξοπλισμού (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

Η εθελοντική μας ομάδα βρίσκονταν καθημερινός στο περίπτερο του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (Χορηγός της έκθεσης) όπου και μας είχε παρεχωρήθη  θέση στο περίπτερο του και σε συνεργασία με τις άλλες εθελοντικές ομάδες το ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ.

Παράλληλα με  την έκθεση  στης 24 /05/ 09 συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας & Τοπικής Αυτοδιοίκησης  όπου και κύριος ομιλητής ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα   και πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ  Νικόλαος Χαρδαλιάς.

φψδ
Ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής Προγραμμάτων του ΣΠΑΥ, Νίκος Χαρδαλιάς και Βασίλης Νομικός αντίστοιχα, με εθελοντές δασοπυροσβέστες.

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest