Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμινάριων από τη FEMA στη ΓΓΠΠ το φθινόπωρο.

Υπογράφηκε σήμερα από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) «Ειδική Συμφωνία» (Memorandum of Agreement) με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών των Η.Π.Α. (FEMA ) για τη διοργάνωση στην Αθήνα, ενός ανώτερου σχολείου εκπαίδευσης στελεχών Πολιτικής Προστασίας με θέμα τη οργάνωση και διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, με την ειδικότερη αυτή συμφωνία παρέχονται τα δικαιώματα αναπαραγωγής και μετάφρασης των Εγχειριδίων της FEMA  στη ΓΓΠΠ.

Η ανωτέρω ειδική συμφωνία ενεργοποιεί για πρώτη φορά το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) των ΗΠΑ» το οποίο κυρώθηκε με το Νόμο 3073/2002 (ΦΕΚ 295, τ. Α’).

Το «MASTER EXERCISE PRACTITIONER PROGRAM (MEPP)»,  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 9 έως 20 Νοεμβρίου 2009 με τη συμμετοχή (30) Ανώτερων Στελεχών Πολιτικής Προστασίας από τη ΓΓΠΠ, τις Δνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Διοικήσεων, το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτές του Emergency Management Institute της FEMA

Η συνεργασία με τις ΗΠΑ/FEMA  εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΓΓΠΠ, σε συνδυασμό και με την έκδο­ση του εγχειριδίου «Πολιτικής Ασκήσεων» (Α’  Έκδοση, Μάιος 2009). Η έκδοση του εγχειριδίου αυτού, που βασίστηκε στα αντίστοιχα εγχειρίδια της ανωτέρω αμε­ρικανικής υπηρεσίας και η εφαρμογή του απαιτούν την εκπαίδευση κατ’ αρχήν των στελεχών Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι οι ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας σε εθνικό επίπεδο αποτελούν διεθνώς την πιο πολύπλοκη μορφή ασκήσεων ετοιμότητας για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, εξαιτίας του μεγέθους και του αριθμού των εμπλεκόμενων φορέων και της πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest