Αρχαιρεσίες μελών Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Κ.Π.Δ.&Φ.Π. Βύρωνα 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22/02/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Πυροφυλάκιο του Βύρωνα, Γενική Συνέλευση του Σωματείου Κ.Π.Δ. & Φ.Π. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου .

Προς διευκόλυνση των μελών, θα παρέχεται δυνατότητα ψηφοφορίας μέχρι και τις 18.00 μ.μ. οπότε και θα κηρυχθεί το τέλος της ψηφοφορίας.

Παρακαλούνται τα υποψήφια μέλη (θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι), όπως καταθέσουν εγγράφως αιτήσεις υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και τις 11/02/2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 21:00 μμ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως και ενυπόγραφα στο Πυροφυλάκιο Βύρωνα , κατά τις ώρες λειτουργίας του (μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ.) Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου 19 Βύρωνα 16233 .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σαλαγιάννης Φ. Στάυρος

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest