Δελτίο τύπου – Δικτύο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού για το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας

 

 

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που συγκροτούν το Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση για το νέο Νόμο που θα ρυθμίζει θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Παρά το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο της διαβούλευσης και τα σύνθετα νομοτεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν από το νομοσχέδιο, το Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού ανέδειξε μια σειρά από αδυναμίες και παραλείψεις, με στόχο πάντα ένα πολυπληθέστερο και καλύτερο εθελοντισμό.

Οι παρατηρήσεις του Δικτύου εστίασαν στην αποτελεσματική και δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων Πολιτικής Προστασίας, στην εκπαίδευση των εθελοντών, στη διαφάνεια του συστήματος αξιολόγησης των εθελοντικών οργανώσεων αλλά και στην απαραίτητη υλικοτεχνική ενίσχυση των εθελοντών προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.
Οι εθελοντές του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού ανησυχούν κυρίως γιατί το νομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά τον Εθελοντισμό Πολιτικής Προστασίας, δε φαίνεται να στοχεύει στην προώθηση του εθελοντισμού και τη διευκόλυνση του έργου των εθελοντών, αλλά, όπως διαφαίνεται από την αιτιολογική έκθεση, αντιμετωπίζει με τιμωρητικό χαρακτήρα το σύνολο των εθελοντικών οργανώσεων, καίγοντας τα χλωρά μαζί με τα ξερά.
Ας μην ξεχνάμε ότι στην Πολιτική Προστασία οι εθελοντές συμμετέχουν γιατί ανησυχούν για το περιβάλλον και τους συνανθρώπους τους, όχι περιμένοντας κάποιο αντάλλαγμα.
Οι εθελοντές συμμετέχουν αμισθί, με τη θέλησή τους και στο μέτρο των δυνάμεών τους, όχι επειδή είναι υποχρεωμένοι.
Οι εθελοντές συμμετέχουν επικουρώντας και όχι υποκαθιστώντας το έργο των αρχών.
Οι εθελοντές συμμετέχουν ως συνεργάτες, όχι ως υφιστάμενοι.
Οι εθελοντές συμμετέχουν ζητώντας από το κράτος βοήθεια σε εξοπλισμό και μέσα, όχι γραφειοκρατικά εμπόδια.
Οι εθελοντές συμμετέχουν απαιτώντας από το κράτος σεβασμό.

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest