Επαναληπτικές Αρχαιρεσίες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Κ.Π.Δ.&Φ.Π. Βύρωνα 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 22/02/2020 σας  καλούμε εκ νέου σε επαναληπτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 28/03/2020 ημέρα Σάββατο από της 10:00 π.μ.  έως  18:00 μ.μ.  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Προς διευκόλυνση των μελών, θα παρέχεται δυνατότητα ψηφοφορίας μέχρι και τις 18.00 μ.μ. οπότε και θα κηρυχθεί το τέλος της ψηφοφορίας.

Παρακαλούνται τα υποψήφια μέλη (θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι), όπως καταθέσουν εγγράφως εκ νέου  αιτήσεις υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και τις 17/03/2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 21:00 μμ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως και ενυπόγραφα στο Πυροφυλάκιο Βύρωνα , κατά τις ώρες λειτουργίας του (μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ.) Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου 19 Βύρωνα 16233 .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σαλαγιάννης Φ. Στάυρος

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest