Κρουστικό κύμα του ηφαιστείου Hunga Tonga: Επίγεια καταγραφή μεταβολών ατμοσφαιρικής πίεσης

Το σπάνιο γράφημα μεταβολής της ατμοσφαιρικής πίεσης, στη μέση στάθμη της θάλασσας, όπως την κατέγραψε ο ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός στην Πολύδροσο Φωκίδας, κατά τη διάρκεια των περασμάτων του κρουστικού κύματος από την έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga–Hunga Haʻapai.
Διακρίνεται καθαρά η απότομη άνοδος της ατμοσφαιρικής πίεσης (πράσινη γραμμή) κατά τη διάρκεια της πρώτης έλευσης του κύματος από τα βορειοανατολικά με κατεύθυνση νοτιοδυτικά.
Κατόπιν και μέσα διάστημα 10 λεπτών η πίεση έπεσε κατά 2-5 hPa περίπου.
Το κύμα καθώς ταξίδευε νοτιοδυτικά με ταχύτητα άνω των 1000 km/h, συνάντησε το αντίστοιχο κύμα προερχόμενο από τα δυτικά.
Η συνάντησή τους προκάλεσε μια συμβολή στη Νότια Αλγερία, περίπου στο αντιδιαμετρικό σημείο της Γης από την Τόνγκα στην Ωκεανία.
To αποτέλεσμα ήταν το δεύτερο πέρασμά του πάνω από τη χώρα μας λίγες ώρες αργότερα με κατεύθυνση βορειοανατολικά.

Πηγή: Corsair.gr

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest