ΠΡΟΣΚΛΗΣH : Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μελών του Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Σωματείου

με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΥΡΩΝΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΚΠΔΦΠ»

 

που εδρεύει στον Βύρωνα, Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Χρυσοστόμου 19, ΤΚ 16233, ΑΦΜ 997393705, ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 93/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκούσια Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29618 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 14/05/2013.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 2/3/2023 τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 4η Μαρτίου 2023, ημέρα Σαββάτο και ώρα 17:00μμ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημαρχείο Βύρωνα (Καραολή & Δημητρίου 36 – 44 Βύρωνα),  προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ 2020 – 2023.

  1. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την περίοδο 2023 – 2026.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Σαλαγιάννης Σταύρος

 

 

 

 

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest