Η ΠΟΕΟΔΠ στο Γενικό Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Κο Παπαγεωργίου Βασίλειο

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
1) Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της Α’ φάσης εκπαίδευσης των μελών των Ε.Ο. της Αττικής και έναρξη διαδικασίας εισαγωγικής εκπαίδευσης για τις Ε.Ο. εκτός Αττικής.
2) Αίτημα για την απαλλαγή των πυροσβεστικών οχημάτων που ανήκουν στις Ε.Ο. της Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π. από την καταβολή τελών χρήσης
3) Αίτημα για την διευθέτηση της ελεύθερης διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων των Ε.Ο. της Π.Ο.Ε.Ο.Δ.Π. από τους σταθμούς διοδίων.
Ο κ. Γενικός ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης των Ε.Ο. της Αττικής, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία εκπαίδευσης των μελών των Ε.Ο. της επαρχίας. #poeodp Ζήτησε τα στοιχεία όλων των Π.Ο. των Ε.Ο., προκειμένου να προχωρήσει σε σχετική εισήγηση αναφορικά με την απαλλαγή αυτών από την καταβολή τελών χρήσης ( για τα Μ.Ε. ) καθώς επίσης και την ελεύθερη διέλευσή τους από τους σταθμούς διοδίων πανελλαδικά.

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest