Καλωσορίζουμε στην οικογένεια των υποστηρικτών του Κέντρου Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη Saracakis Group of Companies.

Καλωσορίζουμε στην οικογένεια των υποστηρικτών του Κέντρου Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη Saracakis Group of Companies ως υποστηρικτή μας. Δείχνοντας για μια ακόμα φορά το κοινωνικό πρόσωπο ο Όμιλος Σαρακάκη, επισκεύασε δωρεάν το πυροσβεστικό μας όχημα, ώστε να μπορέσει να συνδράμει στις πυρκαγιές της προηγούμενης εβδομάδας σε Καλύβια και Μάνδρα.👏Σας ευχαριστούμε για όλα.#kpdfp #oae #stirizoumeosousmasstirizoun #thxnOmilosSaracakis
Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης και κείμενο που λέει "ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΑΣ Σ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε!!! ΒΥΡΩΝΑ ESEIONTON BAMG ΒΥΡΩΝΑ Ιδρυτικό Μέλοςτης Since 1985 Εθελοντικών Πρνανώσεων Παο Δασοπροστο Ιυροσβεσης Κέντρο Προστασίας Δασών & φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα www.fireman.gr"

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest