ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ .

Φροντίζοντας για την ασφάλεια των εθελοντων μας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ .
Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της προσωπική ασφάλειας των εθελοντών μας και έχοντας επενδύσει πολλές ώρες στην εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου ολων των μελών του Κέντρου μας ,οι οποίοι καλούνται να χειριστούν εργαλεία κοπής ( ξύλου μετάλλου κ.α.) καθημερινά σε σκληρές και δύσκολες συνθήκες, για λόγους πολιτικής Προστασίας η λέξη εκπαίδευση είναι μονόδρομος για το Κέντρο μας .Την Κυριακή αυτή με τον συντονισμό των επικεφαλής της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης ξεκίνησε η νέα σειρά σεμιναρίων για το έτος 2024 κατά τα οποία στο πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο οι εθελοντές μαθαίνουν και σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο ποια είναι η σωστή και ασφαλή χρήση των εργαλείων κοπής κατά την εργασία, αλλά και ποια ακόμα μέτρα μπορούν να λάβουν για να αυξήσουν το επίπεδο της προσωπικής τους ασφάλειας στις δύσβατες και δυσπρόσιτες περιοχές όπου παράγουν έργο . (π.χ. εξοπλισμός ασφαλείας, ενδύματα με προστασία, ασφάλεια σκηνής ).Στόχος μας είναι η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του εθελοντή μας ώστε να απόκτηση συγκεκριμένες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση αλλά και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα.
+6

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest