Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Βύρωνα

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Βύρωνα, ξεκίνησε το 1985 από μερικούς ευαισθητοποιημένους πολίτες με πενιχρά μέσα και κέντρο μία σκηνή στους πρόποδες του Υμηττού και συγκεκριμένα στην είσοδο του Κουτάλα ,έχοντας σαν κίνητρο την αγάπη για το δάσος και την προφύλαξή του. Το 1986-1990  η ομάδα αυτή άρχισε να μεγαλώνει με αποτέλεσμα να μετέχει ενεργά σε όλες της δασικές πυρκαγιές με μοναδικό τρόπο, δηλαδή η ομάδα ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό, την στελέχωση όλων των υδροφόρων οχημάτων από όλους τους όμορους Δήμους με εθελοντές της, την άμεση συνεργασία με την Δασική υπηρεσία η οποία ήταν υπεύθυνη και για τα πρώτα σεμινάρια της ομάδας, και τέλος βοηθούσαν στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

Το 1991 η ομάδα πλέον έχει αποκτήσει πολλή καλή φήμη σε όλη την Αττική και έχοντας ως γνώμονα την δυναμικότητα της αλλά και την μοναδικότητα της σε συνεργασία με τον Δήμο Βύρωνα συναποφασίζουν την σύσταση της ομάδας πλέον ως «Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα» (Ν.Π.Δ.Δ.).

Τότε το πρώτο Δ.Σ. αποφάσισε την διάσπαση της ομάδας σε δυο υπό ομάδες δηλαδή την «Δασοπροστασία» και την «Ομάδα Άμεσης Επέμβασης» όπου λόγω αυξημένων αναγκών στην δασοπυρόσβεση αρκετά μέλη της εκπαιδεύτηκαν από το πυροσβεστικό σώμα με σκοπό την αμεσότερη παρέμβαση στις δασικές πυρκαγιές.

Έκτοτε το «Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα» διαθέτει δύο ανεξάρτητους αλλά και άμεσα συνδεδεμένους και συγχρονισμένους τομείς την «Δασοπροστασία» και την «Ομάδα Άμεσης Επέμβασης».

Η «Δασοπροστασία» έχει ως κύριο αντικείμενο την φύλαξη των δασών από πυρκαγιές, ρίψη μπαζών, προστασία της χλωρίδας και της πανίδας και γενικότερα την πρόληψη και την επιτήρηση του δασικού μας πλούτου. Αυτό επιτυγχάνεται με τους Εθελοντές Δασοπροστασίας, οι οποίοι μετά από ειδικά σεμινάρια στις πρώτες βοήθειες, στις δασικές πυρκαγιές και γενικότερα σε τομείς όπου χρήζει η παρουσία τους και η βοήθεια τους, είναι έτοιμοι να καλύψουν συγκεκριμένους τομείς σε παρατηρητήρια με τηλεπικοινωνιακό υλικό και να προβούν στις ανάλογες κινήσεις όταν και όποτε χρειαστεί για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και του ανθρώπου. Εθελοντές δασοπροστασίας μπορούν να είναι άτομα άνω των 18 ετών (άλλα και άνω τον  16 ετών  με την συνοδεία γονέα Εθελοντή).

Η «Ομάδα Άμεσης Επέμβασης» λόγω της επιφόρτισης της με τομείς με αυξημένη επικινδυνότητα διαθέτει συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία.

Απαρτίζεται από έναν Επικεφαλής, τους ομαδάρχες και τα μέλη της. Τα συμβάντα που επιλαμβάνεται η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης είναι οι δασικές πυρκαγιές όλων των τύπων και η παροχή πρώτων βοηθειών και διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε τροχαία ατυχήματα καθώς και γενικότερα παροχή βοηθείας (κοπές δέντρων λόγω πτώσης από ανέμους κλπ).

Επικουρικά και μόνον εφόσον ζητηθεί ως συνδρομή στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία ή ζητηθεί απο την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μπορεί να βοηθήσει σε σεισμούς (έρευνα και διάσωση σε συνεργασία με την Π.Υ.), πλημμύρες (άντληση υδάτων από κτίρια), έρευνα – διάσωση (χαμένα άτομα σε βουνό).

Για να επιτευχθούν όλες αυτές οι ενέργειες διάσωσης και πυρόσβεσης η «Ομάδα Άμεσης Επέμβασης» απαρτίζεται από έμπειρα μέλη τα οποία όλο το χρόνο περνούν ειδικά σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα σεμινάρια αυτά διενεργούνται από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, από το ΕΚΑΒ και άλλους πιστοποιημένους φορείς ή ακόμα και από τα ίδια της τα μέλη που έχουν πιστοποιηθεί αναλόγως στην ειδικότητά τους.

Στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης αυτή τη στιγμή συνυπάρχουν αρμονικά Εθελοντές Δασοπυροσβέστες και Εθελοντές πυροσβέστες – διασώστες .

Οι Εθελοντές Δασοπυροσβέστες είναι εμπειρότατα μέλη με αρκετά χρόνια προϋπηρεσία στην δασοπυρόσβεση και στην διάσωση, οι Εθελοντές Διασώστες  με πιστοποίησεις διάσωσης απο διάφορους φορείς.

Για την κάλυψη των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή ο Δήμος Βύρωνα έχει φροντίσει να εφοδιάσει το «Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα» με αυστηρώς βάσει πυροσβεστικών προδιαγραφών, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, προνοσοκομειακό – Διασωστικό εξοπλισμό, εξοπλισμό πυρόσβεσης, εξοπλισμό ατομικής προστασίας ένδυσης και όλα τα απαραίτητα μέσα για επιτυχημένη και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου των Εθελοντών.

Το «Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα» αυτή την στιγμή θεωρείται από τις πιο οργανωμένες και επαγγελματικώς καταρτισμένες Εθελοντικές Ομάδες στην Ελλάδα στο τομέα της.

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest