Δασοπροστασία

Εθελοντής  – Δασοπροστασίας

Νοείται ο εθελοντής ο οποίος κάνει επόπτευση της περιοχής ευθύνης του από το πυροφυλάκειο ( παρατηρητήριο) όπου και παρατηρεί , προσέχει για δασικές πυρκαγιές ή άλλους κινδύνους και ειδοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω της ομάδας του ή άμεσα.

Είναι τα μάτια των Πυροσβεστικών και εθελοντικών δυνάμεων που κάνουν καταστολή δασικών πυρκαγιών , καθώς ο ρόλος του είναι εξαιρετικά σημαντικός διότι το 60% των πυρκαγιών δίδονται από τους πυροφύλακες δασοπροστασίας.
Εξοπλισμός τους είναι ασύρματος, κυάλια και όρεξη για κοινωνική προσφορά στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι Εθελοντές Δασοπροστασίας, μετά από ειδικά σεμινάρια στις πρώτες βοήθειες, στις δασικές πυρκαγιές (από το πυροσβεστικό σώμα) και γενικότερα σε τομείς όπου χρήζει η παρουσία τους και η βοήθεια τους, είναι έτοιμοι να καλύψουν συγκεκριμένους τομείς σε παρατηρητήρια με τηλεπικοινωνιακό υλικό και να προβούν στις ανάλογες κινήσεις όταν και όποτε χρειαστεί για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και του ανθρώπου.

Εθελοντές δασοπροστασίας μπορούν να γίνουν  άτομα άνω των 18 ετών  (άλλα και άνω τον  16 ετών  με την συνοδεία γονέα Εθελοντή) .

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest