Συμφωνία συνεργασίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Ο καθηγητής Jean-Luc Gurtner στα γραφεία του ΣΠΑΥ

ΣΠΑΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΡΙΜΠΟΥΡΓΟΥ

Τον καθηγητή Jean-Luc Gurtner, Πρόεδρο του Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Φριμπούργου Ελβετίας υποδέχθηκαν στα γραφεία του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), στελέχη του Συνδέσμου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνήθηκε ότι το Πανεπιστήμιο του Φριμπούργου θα συμμετέχει στην πρόταση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+, με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίησή της στους Δήμους-μέλη του ΣΠΑΥ αλλά και ευρύτερα.

Το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει ως κύριο αντικείμενο τον Υμηττό.

Το Πανεπιστήμιο του Φριμπούργου διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα επιμόρφωσης δασκάλων, παιδικής ψυχολογίας και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

 

 

 

 

 

 

 

Για το Γραφείο Τύπου  του ΣΠΑΥ

Φλοράν Σελάϋ (6974367821)

Τηλ: 210.7650413

Φαξ: 210-7650414

E-mail: press@spay.gr

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest