Καμπανάκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα

Προειδοποιητική επιστολή απέστειλε σήμερα στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν σημειώνεται βελτίωση στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Εκτός από την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε άλλα επτά κράτη-μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ρουμανία) που συνεχίζουν να εκπέμπουν σε υπερβολικό βαθμό τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια, γνωστά ως PM 10.

Τα επιτρεπόμενα όρια που είχαν τεθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία [40 μg/m 3 (τιμή ετήσιας συγκέντρωσης) και 50 μg/m 3 (τιμή ημερήσιας συγκέντρωσης), των οποίων δεν επιτρέπεται η υπέρβαση περισσότερο από 35 φορές το χρόνο], θα έπρεπε να είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2005. Ωστόσο, ύστερα από παράκληση πολλών κρατών-μελών, η προθεσμία παρατάθηκε για τον Ιούνιο του 2011. Προϋπόθεση για να πάρουν τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη την παράταση αυτή, είναι το να διαφαίνονται με σαφήνεια οι προσπάθειες που καταβάλλουν για την πληρέστερη συμμόρφωσή τους. Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να αποδείξουν ότι έχουν λάβει μέτρα για να επιτύχουν τη συμμόρφωση μέχρι τη λήξη της παρατεταμένης προθεσμίας, κι ακόμη να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν σχέδιο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι επιστολές που απεστάλησαν σήμερα απευθύνονται σε χώρες που κρίθηκε ότι έχουν καθυστερήσει. Η επιτροπή δεν πείσθηκε για τα μέτρα που έχουν λάβει μέχρι τώρα, καθώς οι εκθέσεις ποιότητας του αέρα έδειξαν συνεχείς παραβάσεις μέσα στο 2008 με συνέπεια να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον η Γαλλία θα λάβει χωριστή επιστολή επειδή δεν ελέγχει τις εκπομπές διοξειδίου του θείου.

Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, επειδή η χώρα δεν κοινοποίησε την έγκαιρη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας «Ευρατόμ» για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής έληξε στις 25 Δεκεμβρίου 2008. Οι ελληνικές Αρχές δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την τελική μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Συνεπώς, αφού δόθηκε στην Ελλάδα η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της, η Επιτροπή κίνησε το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης. Η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας αυτής. Εάν η Ελλάδα δεν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στην υγεία, καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση, που προκαλούν τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια, μπορεί να προκαλέσει άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο των πνευμόνων και πρόωρο θάνατο.Image.ashx

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ   www.zougla.gr

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest