Εκλογή μελών Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, Σωματείου Πυροφυλακείου Βύρωνα

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11/02/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Πυροφυλάκειο του Βύρωνα, Γενική Συνέλευση του Σωματείου με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης, την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου . Προς διευκόλυνση των μελών, θα παρέχεται δυνατότητα ψηφοφορίας μέχρι και τις 18.00, οπότε και θα κηρυχθεί το τέλος της ψηφοφορίας. Bασική προϋπόθεση για όλους τους εμπλεκόμενους είναι η τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών. Παρακαλούνται τα υποψήφια μέλη, όπως καταθέσουν εγγράφως αιτήσεις υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και τις 1/02/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως και ενυπόγραφα στο Πυροφυλάκειο, κατά τις ώρες λειτουργίας του ( μετά από συνεννόηση με το Δ. Σ.).

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

RSS
Follow by Email
Pinterest