Δελίου Τύπου Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. (Μέσω τηλεδιάσκεψης)

Ολοκληρώθηκε την Μ.Τετάρτη 28/4/2021 το Συντονιστικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Σύντομος απολογισμός χειμερινής περιόδου 2020-2021
2. Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2021.
3.Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου 2021.
4. Διατήρηση σε ισχύ της προηγούμενης απόφασης απαγόρευσης
κυκλοφορίας (αντιπυρική περίοδος 2020) μέχρι να εκδοθεί νέα,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Διάθεση εθελοντικών ομάδων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την
αντιπυρική περίοδο 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΟΠΠ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΑΑ)

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest