Νέα σχεδίαση για την ανακοίνωση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς απο το Κ.Π.Δ.Φ.Π. Βύρωνα.

Το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, από σήμερα και μέχρι την ολοκληρώσει της αντιπυρικής περιόδου θα ανακοινώνει τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Έχοντας σχεδίαση για τις 3 κατηγορίες από της 5 δηλαδή κατηγορία 3 υψηλή, κατηγορία 4 πολύ υψηλή και κατηγορία 5 κατάσταση συναγερμού 3 γραφήματα, ανάλογα με την πρόβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που θα εκδίδεται της προηγούμενη μέρα για την επόμενη. Μαζί με τα γραφήματα θα παρέχονται και οι αναλογίες οδηγίες που αντιστοιχούν, ώστε να ενημερώνεται άμεσα ο κόσμος. #kpdfp #oae #xartesprovlepsispurkagias2021 

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest