Καλωσορίζουμε στην οικογένεια των υποστηρικτών μας την εταιρία ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ

Καλωσορίζουμε στην οικογένεια των υποστηρικτών του Κέντρου Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος την εταιρία ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ. Ευχαριστούμε για την προμήθεια σε υλικά με σκοπό την διάθεση τους στην δασοπροστασία (κιάλια κτλ). Ευχαριστούμε που μας στηρίζεται.

#kpdfp #oae #eodv #stirizoumeosousmasstirizoun #thxafoiliosatou

 

 

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest