Μεγάλη Προσοχή για σήμερα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Μεγάλη Προσοχή για σήμερα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Υπενθυμίζουμε ότι στον Δήμο μας, θα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι του Πολυδύναμου Κέντρου, στην οδό οδό Καλλιπόλεως 59 στον Βύρωνα. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες ώστε να προστατευτούμε από τις υψηλές θερμοκρασίες.

#kpdfpv #oae #eod #cautuionheatwave #staysafe

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest