Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Κ.Π.Δ. & Φ.Π. Βύρωνα 2019

Είναι απαραίτητη η προσέλευση όλων των μελών, καθώς απαιτείται απαρτία για τη λήψη αποφάσεων.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή 24 Νοεμβρίου  2019 την ίδια ώρα, 11:00 π.μ.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest