ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3 Δεκεμβρίου 2020 Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

 

Το 1976, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το 1981 ως Διεθνές Έτος των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες αναζητώντας ένα σχέδιο δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των ευκαιριών, την αποκατάσταση και την πρόληψη των αναπηριών και ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου σαν Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Το διακύβευμα της συγκεκριμένη ημέρας είναι “η πλήρης συμμετοχή και ισότητα”, η οποία ορίζεται ως το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή και την ανάπτυξη των κοινωνιών τους, να απολαμβάνουν συνθήκες διαβίωσης ίσες με εκείνες των άλλων πολιτών, και να έχουν ίσο μερίδιο στη βελτίωση των συνθηκών που προκύπτουν από την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα το μήνυμα καθυστέρησε αρκετά να ενταχθεί στην Νομοθεσία, στις υπηρεσίες και στους φορείς της Πολιτείας και ιδιαίτερα στη συνείδηση των πολιτών.

Σήμερα υπάρχει ικανό νομοθετικό πλαίσιο που συνεχώς βελτιώνεται και η κοινωνία αντιμετωπίζει τους ΑΜΕΑ με ιδιαίτερη ευαισθησία, χωρίς προκαταλήψεις. Η Πολιτεία  φροντίζει τους έχοντες ανάγκες, παιδεία, περίθαλψη, επαγγελματική αποκατάσταση και οι πολίτες τους συμπεριφέρονται με αίσθημα ισότιμης μεταχείρισης, αξιοκρατίας και κατανόησης.

Ευαισθητοποιημένες ομάδες πολιτών όπως οι εθελοντές του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΥΡΩΝΑ – ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΠΔ&ΦΠ) πρωτοστατούν στην προσπάθεια για πλήρη συμμόρφωση των επιταγών της ΓΣ του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τους ΑΜΕΑ, γιατί υπάρχουν ακόμη θέματα προσαρμογής, αποκατάστασης, ισότιμης μεταχείρισης και συμπεριφοράς που δεν λύνονται εύκολα ιδιαίτερα σε συγκυρίες οικονομικής κρίσης και ανέχειας. Δεν στοχεύουμε σε φιλανθρωπία και ευαισθητοποιημένη φροντίδα. Πιστεύουμε στην αλληλεγγύη.

Η προσπάθεια συνεχίζεται…….#kpdfp#3december2020#InternationalDayofPeoplewithDis-abililty#Respect

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest