ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» καλεί πολίτες, φορείς και οργανισμούς
να λάβουν μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση για τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ.
Τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, όπως
εγκρίθηκαν από την τελευταία Διϋπουργική Συνδιάσκεψη για την προστασία των
δασών στην Ευρώπη, στις 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2015, στη Μαδρίτη της Ισπανίας και
αποδέχεται το PEFC είναι τα εξής:
Κριτήριο 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων και της
συμβολής τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα.
Κριτήριο 2: Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας του δασικού οικοσυστήματος.
Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών
(ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές λειτουργίες).
Κριτήριο 4: Προστασία, διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση της βιοποικιλότητας των
δασικών οικοσυστημάτων.
Κριτήριο 5: Διατήρηση, συντήρηση και βελτίωση των προστατευτικών λειτουργιών
στη διαχείριση του δάσους (κυρίως του εδάφους και του νερού).
Κριτήριο 6: Διατήρηση των κοινωνικο-οικονομικών λειτουργιών και συνθηκών.
Τα Κριτήρια αυτά καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Διϋπουργικών Συνδιασκέψεων
του Στρασβούργου, Ελσίνκι, Βιέννης Λισσαβόνας και της Μαδρίτης (1990, 1993, 1998,
2003 και 2015 αντίστοιχα) για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης. Η χώρα μας
έχει συμμετάσχει στις διαδικασίες και έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει όλα τα
επίσημα κείμενα.
Σκοπός της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση σχολίων και
παρατηρήσεων από κάθε πολίτη και φορέα που ενδιαφέρεται για αυτήν τη
διαδικασία.
Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια, πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική
γλώσσα, όχι αργότερα από την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα 23:59.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο:

Δημόσια Διαβούλευση


Για συμμετοχή στη Διαβούλευση:
https://www.grpfc.gr/forums/forum/dimosia-diavouleusi/odikos-xartis-pistopoisisaeiforikis-diaxeirishs-ton-ellinikon-dason/
Με τιμή
για την Επιστημονική Ομάδα της Δασικής Πιστοποίησης
Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη
Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: 210 7784850 (εσωτ 126)
Email: gpforcert@fria.gr , director@fria.gr, kalapodis.nikolaos@fria.gr , elkollias@fria.gr
URL: https://www.grpfc.gr/

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest