Τακτικές κρίσεις Ανωτέρων & Ανωτάτων Αξιωματικών του Π.Σ. έτους 2010.

Υπό την προεδρία του Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου Στυλιανού Στεφανίδη, συνεδρίασε στις 19 Ιανουαρίου, το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2010 Αξιωματικών του Σώματος και έκρινε:

Ι. Προακτέους:.

Α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους

 1. Καβέτσο Δημοσθένη
 2. Γεωργακόπουλο Σωτήριο
 3. Βαλοδήμο Γεώργιο
 4. Κούτρη Περικλή
 5. Τζίφα Νικόλαο
 6. Νίκα Παναγιώτη
 7. Σταυρόπουλο Χρήστο
 8. Μπέη Αθανάσιo
 9. Μαυρομάτη Πασχάλη

Β.στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους

 1. Αβραμίδη Αντώνιο
 2. Θωμόπουλο Αλκιβιάδη
 3. Τρυγώνη Γεώργιο
 4. Στάμο Δημήτριο
 5. Αραμπατζή Γεώργιο
 6. Αμπαρά Στυλιανό
 7. Αραβιάκη Κωνσταντίνο
 8. Μαθιουδάκη Μιχαήλ
 9. Ντίνο Αντώνιο
 10. Σερεντέλλο Ανδρέα
 11. Γενιτζέ Δημήτριο
 12. Μάζη Ανδρέα
 13. Φουτσιτζίδη Πλούταρχο
 14. Μπίκα Γεώργιο
 15. Καραλιά Ιωάννη
 16. Μποραντά Χρήστο
 17. Παναγιωτόπουλο Στυλιανό
 18. Λαθύρη Νικόλαο
 19. Κοκκάλη Σπυρίδων
 20. Αργύρη Γεώργιο
 21. Ρούμπο Δημήτριο
 22. Βολυράκη Ηλία
 23. Τζωρτζινάκη Μάρκο
 24. Τρόντζα Δημήτριο
 25. Τσακατίκα Αλέξανδρο (ΥΓ)
 26. Πλαγερά Απόστολο (ΥΓ)
 27. Σταθά Δημήτριο (ΥΓ) και
 28. Πατεράκη Ιωάννη (ΥΓ)

Γ. στο βαθμό του Αντιπυράρχου τους Επιπυραγούς

 1. Καρούτα Ζαχαρία
 2. Τσούνη Μιχαήλ
 3. Μπραΐμη Γεώργιο
 4. Αναγνωστάκη Δημοσθένη
 5. Ανδριόπουλο Μιχαήλ
 6. Κολόκα Απόστολο
 7. Φλόκα Βασίλειο
 8. Λέκκα Αθανάσιο
 9. Χαγιάννη Δημήτριο
 10. Πλουμίδη Δημήτριο
 11. Ξηρομερίτη Γεώργιο
 12. Κατσαρό Φώτιο
 13. Γερακάρη Γεώργιο
 14. Ταγκαλάκη Ευάγγελο
 15. Ράμφο Ιωάννη
 16. Τσατσούλα Δημήτριος
 17. Ελευθεριάδη Ελευθέριο
 18. Δελογιάννη Γεώργιο
 19. Διονυσόπουλο Διονύσιο>
 20. Κότσαλη Κων/νο
 21. Τρουμπούκη Αθανάσιο
 22. Τσιμπλή Θεόδωρο
 23. Μπαμπίλη Ανδρέα
 24. Σακελλαρίου Δημήτριο
 25. Καλογουλίδη Χρήστο
 26. Λιθοξοΐδη Παναγιώτη
 27. Ιωάννου Ευθύμιο
 28. Μπίτη Γεώργιο
 29. Νικολούδη Γεώργιο
 30. Στασινόπουλο Νικόλαο
 31. Καραλή Γεώργιο
 32. Κόγια Δημήτριο
 33. Τετενέ Μιλτιάδη
 34. Σπυρόπουλο Παναγιώτη
 35. Ντίτσα Νικόλαο
 36. Φιλίππου Χρήστο
 37. Κανελλόπουλο Γρηγόριο
 38. Αποστολάτο Μιλτιάδη (ΠΛ)
 39. Αναστόπουλο Παναγιώτη (ΠΛ) και
 40. Ιωαννίδη Αθανάσιο (ΠΛ)

ΙΙ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Πυράρχους:

 1. Καραμάνο Ηρακλή
 2. Φτουχίδη Θεόδωρο
 3. Μαλαμάκη Ιωάννη
 4. Χανιά Νικόλαο
 5. Καλούση Αθανάσιο
 6. Παυλόπουλο Νικόλαο
 7. Κριτσωτάκη Γεώργιο
 8. Αυτζή Εμμανουήλ
 9. Ζαχαρόπουλο Απόστολο
 10. Κόλλια Γρηγόριο
 11. Μαρκομιχάλη Σταύρο
 12. Ζωίδη Παύλο
 13. Κωσταρέλο Απόστολο
 14. Γυμνόπουλο Κωνσταντίνο
 15. Κυπριώτη Θεόφιλο
 16. Μπαλούρη Αντώνιο και
 17. Παπαδάκη Μιχαήλ

19/01/2010 Τακτικές κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών του Π.Σ. έτους 2010.

Συνεδρίασε στις 19 Ιανουαρίου, το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των κρίσεων έτους 2010  των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε:

Α. διατηρητέο τον Υπαρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Γεροκώστα Απόστολο

Β. προακτέους σε Αντιστρατήγους τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

 1. Κεσαπίδη Κων/νο και
 2. Παπαγεωργίου Γεώργιο

Γ. διατηρητέο τον Υποστράτηγο του Π.Σ.

 1. Παπαδόπουλο Χρήστο (Υ/Γ)

Δ. προακτέους σε Υποστρατήγους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 1. Μπονάτσο Παναγιώτη
 2. Ιωαννίδη Στυλιανό
 3. Βελή Παναγιώτη
 4. Τουλίκα Βασίλειο και
 5. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη

Ε. ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αντιστρατήγους του Π.Σ.

 1. Δημητρίου Παναγιώτη και
 2. Φαφούτη Δημήτριο

ΣΤ. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους του Π.Σ.

 1. Μιχαλέα Παναγιώτη
 2. Νάση Δημήτριο
 3. Καλύνη Ευάγγελο
 4. Γάτο Παναγιώτη
 5. Μιχαλόπουλο Μιχαήλ

Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με το βαθμό του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε:

Α. Διατηρητέους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 1. Βορίση Διονύσιο
 2. Πετρόπουλο Κων/νο
 3. Αρσενίου Ιωάννη
 4. Λιόντο Παναγιώτη
 5. Ψυχογιό Χρήστο
 6. Γιαννακόπουλο Ανάργυρο
 7. Κοτσώνη Θεόδωρο
 8. Βλάχο Αναστάσιο
 9. Μαντή Ιωάννη
 10. Μαρματάκη Γεώργιο
 11. Κουλούρη Βασίλειο
 12. Αναστασίου Μιλτιάδη
 13. Καφήρα Νικόλαο
 14. Παπαγεωργίου Βασίλειο
 15. Μπακόπουλο Κων/νο (ΠΛ)
 16. Φαφούτη Κων/νο (ΥΓ)

Β. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.

 1. Φλώρο Ιωάννη
 2. Σιγγιρίδη Δημήτριο
 3. Ρούφο Χρήστο
 4. Βουνάση Κων/νο
 5. Μπάκα Ιωάννη
 6. Τσελέντη Ιάκωβο
 7. Κουκοβίνη Σταύρο
 8. Γερούλη Δημήτριο
 9. Σιάσιο Δημήτριο
 10. Μποσνακίδη Βασίλειο
 11. Νάκο Νικόλαο
 12. Θεοφιλόπουλο Νικήτα
 13. Κατσούλα Φώτιο
 14. Κασιδόκωστα-Κωστάκο Αναστάσιο (Π/Κ)

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest