ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ: Περιβάλλον & Κοινωνία Πολιτών, εν όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011

Το ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ανέλαβε την πρωτοβουλία διεξαγωγής ειδικής εσπερίδας με θέμα: «Περιβάλλον & Κοινωνία Πολιτών, εν όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011», με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και εκπροσώπων από το χώρο: των ΟΤΑ, των Δικτύων των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών που ασχολούνται και ευαισθητοποιούν τους πολίτες στα ζητήματα Περιβάλλοντος και άλλων Οργανώσεων και φορέων του Εθελοντισμού και της Κοινωνίας Πολιτών, προκειμένου θα τεθούν κυρίως τα ζητήματα, που αφορούν στις συνεργασίες, συνέργιες και καλές πρακτικές, μεταξύ ΟΤΑ και Κοινωνίας Πολιτών.


Σχέδιο Προγράμματος Εσπερίδας της Πέμπτης 25.02.2010

17.00 Προσέλευση,

Προεδρείο: Προεδρεύων Β. Τακτικός, μέλη: Γ. Παπαδάκης, Μ. Πουλάκης

17.30 – 17.40 Χαιρετισμοί

17.40 – 17.50 Θέμα: «Ελλάδα και Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011»

Ομιλητής: ο καθηγητής Ευρωπαικής Πολιτικής και στέλεχος της Ευρωπαικής Επιτροπής, κ. Ν. Γιαννής

17.50 – 18.00 Θέμα: «Θεσμική παρέμβαση/πρόταση του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ για το 2011».   Ομιλητής: ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ, κ. Μ. Πουλάκης

18.00 – 18.10 Θέμα: «Μία αναφορά στους αγώνες των Special  Olympics, Αθήνα 2011». Ομιλητής: Υπεύθυνη Διαχείρισης Εθελοντικού Δυναμικού κα. Μ. Φαγογένη

18.10 – 18.20 Θέμα: «Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών και Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011».

Ομιλητής: Πρόεδρος του ΕΣΟΝΕ, κ. Γ. Παπαδάκης

18.20 – 18.30 Θέμα: «Η Νέα Γενιά, Εθελοντισμός και Περιβάλλον»

Ομιλητής: Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, κ. Ι. Λιβανός

18.30 – 18.40 Θέμα: «Περιβάλλον & Κοινωνία Πολιτών».

Ομιλητής: Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

18.40 – 19.00 Coffee brake

Προεδρείο: Προεδρεύων Β. Τακτικός, μέλη: Γ. Παπαδάκης, Μ. Χατζή

19.00 – 19.10 Θέμα: «Περιβαλλοντικές Συνεργασίες: Περιβάλλον και ΟΤΑ, Μνημόνιο ΕΡΓΟΥ     ΠΟΛΙΤΩΝ, Συνέργιες και Καλές Πρακτικές».

Ομιλητής: Το μέλος της Ομάδας Εργασίας για το Περιβάλλον του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ κ. Β. Τακτικός)

19.10 – 19.20 Θέμα: «ΟΤΑ & Κοινωνία Πολιτών, απόψεις επί του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Ομιλητής: Εκπρόσωπος ΟΤΑ

19.20 – 19.30 Θέμα: «ΟΤΑ & Κοινωνία Πολιτών, απόψεις επί του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Ομιλητής: Εκπρόσωπος ΟΤΑ

19.30 – 20.30 Θέμα: «Προτάσεις»

Ομιλητές: Πεντάλεπτες παρεμβάσεις των Δικτύων των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και κατάθεση προτάσεων.

20.30 – 21.30 Θέμα: «Παρεμβάσεις των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και συζήτηση».

Συλλογή Προτάσεων & Πέρας Εργασιών

Related posts

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 

RSS
Follow by Email
Pinterest